Α. Λυσάνδρου

Ναυπλίου 1 | 3025 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού