Λιμνιά ( φρουταρία )

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 95 | 3011 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού