Λεωνίδας Παναγιώτου ( καφενείο )

Άσσιας 4 | 3050 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού