Λάμπρος Σταυρινού ( παιδίατρος )

Σταυροφόρων 4 | 3026 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού