Λάκης ( τσαγκάρης )

Κωνσταντίνου Κανάρη 2 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού