Λαϊκή Αγορά Αυτοκινήτου

Μισιαούλη και Καβάζογλου 80 | 3016 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού