Κύπρος Μιχ. Πολυμνίου ( παθολόγος )

Κρήτης 2 | 3087 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού