Κώστάκης Λουκαΐδης ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Γρηγορίου Παπαφλέσσα 3 | 3061 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού