Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Μίτος

Γενεθλίου Μιτέλλα 34 | 3036 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού