Κάλια Σ. Μιχαήλ ( φαρμακείο )

Γιάν Σιμπέλιους 18 | 3017 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού