Κ. Χρ. Χασάπης & Σια

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος 227 | 3105 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού