ΙΒ Λανίτειο Δημοτικό Σχολείο

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος 155 | 3026 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού