Ιστοπαθολογικο κυτταρολογικό κέντρο

Θεσσαλονίκης 21 | 3025 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού