Ιωάννης Κ. Ντόρζης λτδ ( ξυλεία )

Μισαούλη και Καβάζογλου 69 | 3016 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού