Ιωάννης Ιωαννίδης ( καρδιολόγος )

Θεσσαλονίκης 23 | 3025 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού