Ιωάννης Χατζιηλούκας ( γενικός χειρούργος )

Λεοντίου Μαχαιρά 75 | 3025 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού