ΙΗ Δημοτικό σχολείο Αγίου Αντωνίου

Μισιαούλη και Καβάζογλου 5Β | 3017 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού