Ιδιωτικό Νοσοκομείο Αποστόλου Πέτρου και Παύλου

Αριστοβούλου 8 | 3085 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού