Ιάκωβος Σαρρής ( τυπογραφείο )

Ζήνωνος 41 | 3040 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού