Η ΤΡΥΠΑ ταβέρνα

Μίλτωνος 34 | 3050 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού