Η Κύπρος Νίκος ( μπογιατζής αυτοκινήτων )

Θάλειας 10 | 3011 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού