Η Ανατολή ( καφενείο )

Μισαούλη και Καβάζογλου 87 | 3016 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού