Χρήστος Σ. Αθανασιάδης ( δικηγόρος )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος 280 | 3105 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού