Χρήστος Γιαπάνης ( φυσιοθεραπευτήριο )

Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου 17 | 3106 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού