Χούλα Χουπ

Μονής Μαχαιρά 7 | 3020 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού