Χαρίκλεια Σοφοκλέους - Ευριπίδου ( φροντιστήριο )

Ασίας 32 | 3048 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού