Χαραλαμπίδης ( οπτικός )

Αγίας Φυλάξεως 19 | 3025 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού