Χ. Βαττής Δεν Ξεχνών ( κρεοπωλείο )

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 7 | 3085 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού