Χ. Θεωχαρίδης ( δικηγόρος )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Λεωφόρος 232 | 3030 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού