Χ. Μελετίου & Υιοί Λτδ ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Σεντάτ Σιμαβί 27 | 3013 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού