Γιώργος Στυλιανίδης ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Βασιλέως Παύλου Α 51 | 3052 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού