Γιώργος Χατζηχαμπή

Λιοπετριού 7 | 3050 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού