Γιάννος ( κουρείο )

Ελλάδος 32 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού