Γεώργιος Σ. Ορφανός ( ογκολόγος )

Αγίας Ζώνης 23 | 3027 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού