Γεώργιος Κ. Κίτσιος ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Μισαούλη και Καβάζογλου 77 | 3016 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού