Γεωργιάδης Γιώργος ( δερματολόγος )

Εμμανουήλ Ροΐδου 34 | 3031 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού