Γ. Πολυκάρπου λτδ ( εστιατόριο )

Σαριπόλου 45 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού