Γ. Οικονομίδης & Υιός ( οπτικός )

Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α 171 | 3020 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού