Γ. Α. Μακρής λτδ

Πέτρου Ηλιάδη 5 | 3052 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού