Γ. Χαραλάμπους Καφεκοπτείο

Αγίας Ζώνης 30 | 3027 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού