Φρουταρία - Λαϊκή Αγορά

Κωνσταντίνου Κανάρη 49 | 3041 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού