Το Φρούριο ταβέρνα

Τσανάκκαλε 18 | 3042 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού