Φώτης Φωτίου

Μεστζίτ 14 | 3042 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού