Φοίβος Νικολάου ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Γαλιλαίου 13 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού