Φίλιππος Π. Χρίστου & Υιός ( συνεργείο μοτοσυκλέτων )

Δεινάρχου 7 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού