Φιλιος Χρυστοστόμου ( πελεκάνος )

Θηραμένη 1 | 3015 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού