Ευγένιος Ιωάννου ( συνεργείο αυτοκινήτων )

Κυριάκου Κατόλη 5 | 3052 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού