Ευάνθης Μιχαήλ ( πελεκάνος )

Γαλιλαίου 60 | 3011 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού