Εθνικός Σύλλογος Λένας

Ασκληπιού 6 | 3016 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού