Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού Αλεξάνδρα

Γρηγορίου Παπαφλέσσα 6 | 3061 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού